Eksport til Norge – hvordan gjør du det?

Materiały budowlane Gdańsk Elbląg Słupsk - najlepszy wybór tylko w Skandpol Eksport.

Mange polakker bor og jobber i Kongeriket Norge. Dette får dem til å etablere sin egen virksomhet eller handel. Statistikk viser at utenrikshandel øker i Norge hvert år. Eksport fra Polen til Norge blomstrer også. Skandinavenes interesse for dette landet skyldes de lave kostnadene for produkter og tjenester, samt deres gode kvalitet og geografiske nærhet. Hva skal du huske på når vi eksporterer fra Polen til Norge? Hvordan gjør du det? Vi oppfordrer deg til å lese artikkelen.

Før du spør – vi tilbyr ikke rådgivingstjenester. Vi selger byggevarer som vi eksporterer til Norge og Island! ?

EØS (DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE)

Takket være avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde er Polen og Norge i frihandelssonen. Informasjon om tollsatser finner du på nettstedet til Tolletaten. Etter å ha kjøpt varer i Polen, bør du gå til Tolletaten i Polen som vil forberede passende forsendelsesdokumenter.

TOLLSATSER OG IMPORTKALKULATOR

Før du eksporterer varer fra Polen til Norge, er det også verdt å bli kjent med tollsatsene og bruke den nyttige importkalkulatoren. Dette praktiske verktøyet er tilgjengelig på nettstedet til Tolletaten. På denne måten kan vi sjekke hvor høy toll og MVA vi skal betale for et gitt produkt.

TOLLBEHANDLING

I Norge er tollbehandling ikke en del av tjenesten, så husk dette problemet når du forbereder tolldokumenter. Etter å ha kjøpt varer, skal de eksporterte varene og faktura fremlegges til tollmyndighetene, hvor eksportdokumenter (SAD) skal utarbeides. Disse dokumentene, som vi presenterer på Norges grense, inneholder informasjon om vekten og verdien av transporterte varer. Eksport av varer fra Polen meldes skriftlig ved bruk av SAD eller elektronisk – via en erklæring sendt til Export Control System.

Etter ankomst til Norge går vi med varene og SAD-dokumentet til Tolletaten, som verifiserer samsvar med produktene og fyller ut norske tolldokumenter. Det er også et sted hvor vi betaler MVA og toll – hvis det gjelder de transporterte varene.

EKSPORT FRA POLEN TIL NORGE OG VAT

Hvis verdien av varene vi har med fra Polen ikke overstiger 6000 kroner, og hvis varene er beregnet til personlig bruk, er vi fritatt for toll og VAT. Hvis vi er kortere enn 24 timer i utlandet, reduseres grensen for det skattefrie beløpet til 3000 kroner.

Ved regelmessig eksport av varer fra Polen til Norge må vi overveie VAT-faktura, som vi vil gi sammen med det ferdige SAD-dokumentet. Ved å kjøpe varer fra en pålitelig polsk entreprenør, kan vi motta en faktura med null VAT. Når import av varer meldes ved norskegrensen, mottar vår entreprenør bekreftelse fra tollmyndighetene på at de eksporterte varene har kommet inn til Norge. Takket være denne løsningen blir våre transaksjoner ikke dobbeltbeskattet.

GODT Å HUSKE

Når vi eksporterer varer fra Polen til Norge, må vi:

  • få en faktura med null VAT,
  • varsle Den polske etaten om at vi vil eksportere varer utenfor EU,
  • melde til de norske tollmyndighetene (på grensen til Norge) at varene er importert til Kongeriket Norge,
  • ved matimport – melde vår virksomhet til Mattilsynet ved bruk av et skjema som er tilgjengelig på Mattilsynet.no.
  • registrere virksomhet i Brønnøysundregistrene på http://www.brreg.no.
  • Registre importen i Matilda-databasen.

I tillegg bør vi også:

  • Huske tollsatsene som pålegges hvert enkelt produkt
  • Vurdere å lage norske navn på produktene våre – dette er selvfølgelig ingen krav, men det kan lette lanseringen av produktet.

EKSPORT FRA POLEN TIL NORGE – HVA MER?

Når man tar hensyn til de store forskjellene i prisene på byggematerialer, kan eksporten fra Polen til Norge være ekstremt lønnsom. Spesielt når det gjelder større investeringer som vil bli forsynt i hjemlandet vårt. Polske byggematerialer skiller seg ikke ut i kvalitet fra norske produsenter, og de har de nødvendige europeiske sertifikatene i nesten alle tilfeller. Prosedyrer knyttet til eksport kan imidlertid føre til mange problemer, som vil føre til flere formaliteter. Derfor oppfordrer vi deg til å bruke tjenestene våre. Vi har mange års erfaring, som gjør at transportene våre alltid kommer i tide.

Vi tilbyr ikke konsulenttjenester. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss og bli kjent med tilbudet vårt på byggematerialer som vi eksporterer til utlandet.